Search

 
News

A number of doctors receive letter from Social Policy director - 10/12/2003

A number of doctors have recieved the following letter with regard to sick leave certification of more than 6 days.

Għaziz Tabib,

Nirreferi għat-talbiet għall- benefiċċju tal-mard li inti ċċertificajt fil-perjodu bejn l -ewwel ta' Jannar u l-aħħar t'Awissu 2003.

Nixtieq ninfurmak li fost it-talbiet iċċertificati minnek kiem hemm uħud minnhom li kienu fuq ċertifikati b'numri konsekuttivi, minkejja li kienu jkopru perjodu tal-mard ta' mhux anqas minn ħames ġimgħat. Dan jista' jindika li kien hemm eżami mediku wieħed li kien ikopri aktar minn sitt ijiem.

Nfakkrek li l-Att dwar is-sigurta socjali jipprovdi li talba għall-Benefiċċju għal waqt il-mard għanda tkopri biss perjodu ta' mhux aktar minn sitt ijiem . Għaldaqstant hu meħtieġ li, f' kull perjodu ta' mard ta' aktar minn sitt ijiem, inti terga' teżamina l-pazjent kull ġimgħa, qabel ma tiċċertifikah li hu għadu nkapaċi għax-xogħol.

Dan biex tagħraf timxi


Ghoddni tiegħek

Edward Gatt
Direttur 
 
Developed by Alert Communications|  Disclaimer  |  Copyright  |  Privacy Policy
 
Home Home Home