Search

 
News

More PQs on TCU - 6/11/2004

27/10/2004

8508. L-ONOR. MICHAEL FARRUGIA staqsa lill-Prim Ministru u Ministru tal-Finanzi: Jista' il-Prim Ministru jgħid kemm qed titħallas kera għall-użu ta' l-uffiċini tat-tax compliance unit?

ONOR. LAWRENCE GONZI: It-Tax Compliance Unit tħallas Lm63,238 fis-sena bħala kera għall-użu ta l-uffiċini.TAX COMPLIANCE UNIT - KONSULENTI

8509. L-ONOR. MICHAEL FARRUGIA staqsa lill-Prim Ministru u Ministru tal-Finanzi: Jista' il-Prim Ministru jgħid fuq liema bażi jsir il-ħlas tal-konsulenti fit-tax compliance unit?

ONOR. LAWRENCE GONZI: Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li l-informazzjoni mitluba għadha qed tinġabar u r-risposta ser tingħata fxi seduta oħra. 
 
Developed by Alert Communications|  Disclaimer  |  Copyright  |  Privacy Policy
 
Home Home Home